Home / BLOG / THÔNG TIN QUY HOẠCH

THÔNG TIN QUY HOẠCH

CÁCH TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Dưới  đây là hướng dẫn cách tính …

Read More »

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Sân Golf và Dịch vụ Hương Sen tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hương Sen (Địa chỉ trụ sở chính tại số Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện đầu tư Dự án Sân Goft và Dịch vụ Hương …

Read More »
error: Content is protected !!