Home / BLOG / CẨM NANG NHÀ ĐẤT

CẨM NANG NHÀ ĐẤT

CÁCH TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Dưới  đây là hướng dẫn cách tính …

Read More »
error: Content is protected !!