Home / BLOG / BẢNG GIÁ ĐẤT

BẢNG GIÁ ĐẤT

BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI NĂM 2020

CĐTDA.VN – Bảng giá đất Hà Nội năm 2020 – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LONG AN NĂM 2020

CĐTDA.VN – Bảng giá đất tỉnh Long An 2020 – Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm tỉnh Long An trong giai đoạn 2020-2024. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ——- CỘNG HÒA XÃ …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020

CDTDA.VN – UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về ban hành Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương năm 2020. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, từ ngày 1/1/2020, bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 được …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

NĐYT.VN – Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024. UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024. Theo đó, bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020

CDTDA.VN –  Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2020 – Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết 167/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2020 2024. Sau đây là chi tiết bảng giá đất 5 năm tỉnh Lâm Đồng năm 2020. HỘI ĐỒNG NHÂN …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ——- Số: 03/2020/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Kiên Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020

Datcuatui – Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại quyết định Quyết định 04/2020/QĐ-UBND. Sau đây là bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa mới nhất,mời các bạn cùng tham khảo. …

Read More »
error: Content is protected !!