Home / BLOG

BLOG

BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI NĂM 2020

CĐTDA.VN – Bảng giá đất Hà Nội năm 2020 – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LONG AN NĂM 2020

CĐTDA.VN – Bảng giá đất tỉnh Long An 2020 – Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm tỉnh Long An trong giai đoạn 2020-2024. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ——- CỘNG HÒA XÃ …

Read More »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020

CDTDA.VN – UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về ban hành Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương năm 2020. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, từ ngày 1/1/2020, bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 được …

Read More »
error: Content is protected !!